Греди

Голямо разнообразие от Греди .

Гредите са едни от най-използваните дървени коструктивни елементи, те намират приложениe в изграждането на покривни конструкции, навеси и много други.