Дъски

Дъските се използват в изграждането на подкеремидна обшивка на покривни конструкции, навеси и др. Също така намират проложение в направата на определени видове плотове и мебели. Предлагаме икофражни дъски.